Tal og forstå alle sprog

Ordet ”Pinse” kommer af det græske ord ”pentekoste”, som betyder halvtredsindstyvende. Ordet refererer nemlig til, at pinsen falder 50 dage efter påske. Påsken falder forskelligt år efter år, og derfor påvirkes pinsefejringen også, men den falder dog altid i maj eller juni.

Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvorfor vi fejrer pinse, men vil alligevel nævne at det kommer fra den kristne verden, og handler om at i pinsen kom den talsmand der skulle hjælpe de kristne disciple ud i verden med deres budskab. Man refererer til ”ildtunger”, som skulle gøre at de kunne tale og forstå alle sprog … hvilken gave.

Det skal være min ”pinse-opfordring” til jer. Prøv i pinsen at gøre en indsats for at tale med, og forstå alle mennesker. Måske særligt dem der er forskellige fra dig selv. Det er en gave at opleve nyt, og en gave at blive set, hørt og forstået.