Filtrering af dine tanker

Strategien – at tænke over hvad men tænker på – er ikke ny. Den kendes inden for den klassiske kognitive psykologi, og mange coach-spørgsmål bliver stillet, for at få dig til at reflektere over dig selv, dine tankemønstre og overbevisninger.

Mange mennesker har negative tanker, og det er helt naturligt. Jeg kender det særdeles godt fra mig selv. For mange år siden læste jeg bogen “Kvinder der tænker for meget” og har siden da interesseret mig for netop dette, og fagligt taler vi om CPT som er kognitiv terapi. Du kan ofte have tanker som ikke er logiske overhovedet, men hvad er det for tanket? Hvor de kommer fra, og kan de kan ændres? Svaret er ja.  Hovedkonklusion er faktisk ret simpel. Den menneskelige hjerne er skabt til at finde mønstre, og finde beviser der understøtter det vi selv ønsker at tro på. De konklusioner vi nogle gange drager, er ikke nødvendigvis logiske, men handler faktisk bare om hvad vi ønsker at se. Det eneste vi kan se, er ting vi har set før, og vi ved ikke nødvendigvis hvordan vi kan se tingene anderledes. Det kan man lære sig på forskellige måder, for faktisk er det muligt. Jeg vil her nævne 3 metoder som jeg synes er tankevækkende.

Positiv eller negativ

Filtrering
Er en proces hvor negative eller positive tanker filtreres. Du kan filtrere dine tanker og f.eks. smide alle de positive væk. Så vil du beholde de negative tanker og kan kun se den negative side af din egen situation, så du ser verden gennem de man kalder ”negative briller”.

Det bliver ofte sagt at man får hvad man fortjener, eller at man ser hvad man vil se. Hvis du vil se noget negativt, så kan du altid finde det, og det vil præge din tankegang, dit fokus, dine handlinger og din måde at være i verden på. Modsat forholder det sig med de positive tanker. Der findes faktisk noget godt i alle situationer….

Hvordan filtrerer du??

Polarisering – Vi ser nogle gange ting sort eller hvidt, og polarisering er en måde at tænke på, som kun giver 2 muligheder, f.eks. god eller dårlig, rigtigt eller forkert, perfekt eller uperfekt. Du kan have tendens til at tro, at har du fejlet én gang, vil du altid fejle. Ved polarisering ses der ofte en tendens til at se det ekstreme, og det kan være svært at finde kompromiser. Det bliver ofte enten eller….

Hvor er du på denne skala mellem sort og hvidt?


Tanke læser: Her tror du at du ved hvorfor mennesker gør som de gør, og hvorfor de siger som de siger. Det er et område du virkelig kan arbejde med, fordi hvis du tror at du ved hvad andre folk tænker – fordi du selv tænker det, så kan det være svært at sætte sig ud over. Du er jo ikke tankelæser og faktum er at du ikke ved hvad andre folk tænker. Du bliver nødt til at spørge for at forstå. Antagelser kan være misforståelser – og misforståelser kan føre til fejltolkninger…

Hvor ofte stiller du spørgsmål til andre mennesker for at sikre at du har forstået dem rigtigt?