De 9

personlighedstyper i

Enneagrammet

Hvad er enneagrammet?

Ordet Enneagram stammer fra det græske ord ennea (9) og gram (model). Det henviser til de ni forskellige Enneagramtyper, kendetegnet ved tallene 1-9. Hvert tal repræsenterer et verdensbillede og en basis personlighedstype. Dit tal beskriver dine nøgle motiver, din tænkemåde, dine følelser og dine handlinger.
Det er ikke hensigten at sætte dig i bås, begrænser dig eller kategorisere dig for som individ er du mere kompleks og Enneagramet vil altid kun kunne hjælpe dig til indtægt og mulighed for personlig udvikling.

Enneagram type 1 er optaget af, hvordan man kan forbedre ting og reagerer, når noget ikke er, som det skal være. Type 1 har en stærk indre kritiker, som holder følelser og egne behov på plads. De gør det, den indre kritiker fortæller dem er korrekt, frem for det de har lyst til. Det giver dem glæde at gøre arbejdet rigtigt og godt, og man kan regne med, at de gør en stor indsats for at yde deres bedste.

Enneagram type 1 fremstår ofte som uafhængige, idealistiske og rationelle personer med et højt moralsæt og stærke synspunkter for, hvad de selv tror på, er rigtigt og forkert – og de mestrer utilsløret eller stiltiende at fejlfinde helt ned til mindste detalje.

Enneagram type 1 har en mission og står op for andre på grund af deres uretfærdighedssans og kæmper deres kampe for, at retfærdigheden skal sejre. De er grundige og gode til at skabe forbedringer for alt (og alle) omkring dem Det er nærmest som om, de har en indre mission om at skulle gøre en forskel for at gøre verden til et bedre sted at være i.

Enneagram type 2 er meget opmærksom på, hvordan man kan hjælpe. De giver gerne af et godt hjerte, og det er lettere for dem at give end at tage imod, for to’ere erkender ikke rigtigt, at de også har egne behov. De kan føle, at de skal give hele tiden, og de kan savne at føle sig fri af at skulle dække andres behov. De er ofte udadvendte, smilende, imødekommende og dygtige til at anerkende andre og søger selv at få anerkendelse for den hjælp, de giver til andre.

Enneagramtype 2 fremstår ofte som smilende, empatiske og imødekommende personer, der oplever stor tilfredsstillelse ved at yde andre hjælp, støtte eller omsorg. For to’ere er tilfredsstillelsen af egne behov ind imellem lidt mere vanskelig at få taget hånd om. De er gode til at stå bag ”den store person”, idet de er eminente til at se andres potentiale og få dem frem i lyset.

Enneagram type 3 har fokus på at nå sit mål. De har travlt, fordi de har mange opgaver og projekter, de skal have overstået. De kan yde en fantastisk arbejdsindsats, også over længere tid, og ofte på bekostning af fysiske behov og helbred. De er optaget af at vinde, undgå fiasko og er gode til at begå sig i alle sammenhænge og på alle niveauer.

Enneagram type 3 fremstår ofte som energifyldte, hurtige, effektive ildsjæle, der gerne arbejder over, og de er også vedholdende over længere tid – bare de kommer succesfuldt i mål – og tre’ere har mange mål, så der er altid travlt.

Enneagram type 3 har en eminent evne til at tilpasse sig situationen og dem, de er i selskab med, for at de kan nå deres mål. Tre’ere oplever oftest ikke selv, hvis de har en fiasko, da de fjerner sig fra den og i stedet kun lever i og efter målet for at skabe succesen.

Enneagram type 4 er følsom og nærtagende, og ens humør eller indre tilstand svinger meget i løbet af en dag. De fokuserer ofte på det, der mangler hos dem selv, hos andre eller i den situation, de er i. De tror, at andre er mere lykkelige end dem, og føler sig anderledes og ikke forstået, ligesom de altid længes efter noget, de føler, der mangler uden rigtigt at vide, hvad det er.

Enneagram type 4 trives godt med dybde og nære relationer, og føler sig forbundet med andre. De har fokus på at sætte deres personlige præg på det, de arbejder med, så det bliver unikt og særligt.

Enneagram type 4 fremstår ofte som unikke, kreative og lidt sårbare personligheder, der har behov for at udtrykke sig følelsesmæssigt. Deres humør kan svinge relativt meget over kort tid, ligesom deres involvering og tilbagetrækning fra andre mennesker kan det. De påvirkes meget let af stemninger og er eminente til at opfange stemningen i et rum.

Enneagram type 5 er ofte indadvendt og har fokus på at samle viden og informationer. De tænker tanker om store emner og analyserer sig gerne frem til mange vinkler på emnet. De har fokus på respekt både udadtil og indadtil. De kan let føle sig invaderet og har et stort behov for privathed.

Enneagram type 5 toner deres følelsesliv ned og taler sjældent om det. Femmere fremstår ofte som enspændere, der hellere vil sidde hjemme ”i hulen” og samle viden, end at træde inkompetent ud i virkeligheden. De oplever sjældent selv, at de er kompetente nok, selvom de nærmest har klæbehjerne, når der er noget, som virkelig interesserer dem. Det giver ikke mening for dem at smalltalke, og de deler

Enneagram type 6 har mange bekymringstanker og forestiller dig tit, hvad der kan gå galt, eller hvad der skal tages højde for. Du leder ofte efter andres skjulte motiver og hensigter. Som sekser er du god til at tage det modsatte synspunkt, også selvom det ikke er dit eget. Du har ofte fokus på at forsvare ”de svage” og ender derfor f.eks. gerne i en funktion som tillidsmand.

Enneagram type 6 fremstår ofte som skeptiske og tvivlende personer på grund af deres analytiske evne til at kunne forudse problemer i fremtiden. Samtidig har de behov for at udtrykke risikoen ved dem. Og der er ved Gud mange potentielle problemer og farer nu og i al fremtid at bekymre sig om.

Enneagram type 7 ser alt fra en positiv vinkel og elsker at have mange muligheder. De kan ikke lide at føle sig begrænset af aftaler og procedurer. De er optaget af at fantasere om ideer og planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret. De er fascinerende og gode til at blive begejstret og skabe begejstring hos andre, og de elsker at lave ”sjov og ballade”. De fremstår derfor oftest som positive, mulighedsorienterede, lette og charmerende personer, der altid har mange bolde i luften, og som overvejende griber de bolde, de har lyst til at gribe. Resten falder til jorden.

At opleve begrænsninger forEnneagram type 7 er noget af det værste, type 7 kan forestille sig. Det kan være svært for syveren at blive i nuet, fordi de i deres hoved altid er et eller flere skridt foran og derfor hele tiden klar til at gå videre.

Enneagramtype 8 er ikke til at overse, selvom de er stille. De kæmper gerne, hvis de oplever, noget er uretfærdigt, både på egne og andres vegne. De er dominerende og vil gerne have kontrol med deres omgivelser. De er ikke bange for at vise vrede og tager konflikter, når de er der. De er meget beskyttende og kærlige overfor dem, de holder af.

Lige så hårde og kontante Enneagram type 8 kan fremstå udad til, ligeså sårbare og følsomme er de indad til, hvilket andre sjældent får at se. Type 8 fremstår ofte som impulsive personer med stor energi og power. De kæmper for retfærdighed, meningen, åbenhed og (deres egen) sandhed. Tager gerne ledelsen for at kontrollere situationen – og komme i det mål, de selv har udset sig.

Enneagram type 8 er meget målrettet, handlekraftig og uafhængig, og de tænker her og nu og får energi af at være i nuet. Man kan se otterens humør med hele deres krop, uanset om der er glæde, vrede eller irritabilitet.

 

Enneagram type 9 vil gerne undgå konflikter, og de kan se en sag fra flere sider. De ønsker at skabe harmoni og kan derved let glemme deres egne behov. De er gode mæglere, da de evner at se i helheder, og det er vigtigt for dem at få alle med, så konflikten undgås. Derfor forsøger de også at sætte noget andet i stedet eller slå ting hen.

Enneagram type 9 kan have problemer med at afslutte projekter, da de let kan blive afledt undervejs af andre vigtige ting. De opleves oftest som indadvendte og stille sammen med nye mennesker.

Enneagram type 9 fremstår ofte som stille, milde, lidt tilbagelænede og magelige personer, der ikke sætter sig selv i centrum – og som er gode til at skabe harmoni og hygge omkring sig. De overvejer hele tiden på den ene/den anden side og har et holistisk menneskesyn.

Enneagrammets vinger

Når du har gennemført testen, ved du hvilken personlighedstype du har scoret højest på. Resultatet er en slags vejviser, og en første indikation, men der er meget mere viden gemt til dig i Enneagrammet. Når du kender din basis type vil du ved at “læse” enneagrammet kunne se dine “vinger”.

Din “vinge” betyder  dine nabo-typer, som også vil være en del af din profil. Nabo typen ligger på hver side af din basistype. Hvis du fx er basistype 2, så kan du have en 1’er vinge eller en 3’er vinge. Ofte er den ene vinge dominerende, men du kan også have 2 vinger. Din vinge er en subtype og har betydning for den måde din type udvikler sig på, hvilket er vigtigt når du vil skaber nyttig og personlig balance. Du kan med fordel læse om dine naboer også.

Mere læring fra Enneagrammet

Eneagrammet gemmer også på viden om dine udtryksmåder. Hvordan udtrykker du dig i forhold til tanker, følelser og handlinger? Hvilken form er din foretrukne, og hvad kan du med fordel arbejde videre med at integrere? Lær også om de 3 gamle Enneagram symboler og hvordan de giver indsigt i vores moderne verden.

Gratis opfølgende samtale …

 

CoachingUniverset v/Anette Kring – Lægerne i Enghavecenteret- Enghavevej 11 – 7100 Vejle – CVR nr. 29887462 Telefon: 40414982 – email: hallo@coachinguniverset.dk