Anette Kring

Life Coach og Trivsels master, MPQM

 

Om mig

 

“Hvis du lærer at fokusere din opmærksomhed på det, der er vigtigst, kan du ændre dit liv……..”

 

 

 

 Min Historie

Som helt ung valgte jeg, at jeg ville bruge mit liv på at arbejde med mennesker. Det har ført mig vidt omkring, og i dag arbejder jeg primært med at få mennesker til at trives og gro.
At udvikle mennesker starter en positiv spiral, for når mennesker trives og gror, påvirker de andre mennesker positivt, hvilket igen får betydning for de positive forandringer mennesker kan skabe i hinandens liv.
Jeg tror på at de erfaringer og den uddannelse jeg har fået gennem mit nu 54-årige liv er hel unik, og vil kunne flytte mennesker til en hverdag med trivsel og glæde. Det er smukt, når man ser, hvordan det kan brede sig som ringe i vandet.
Hvis du trives bedre, bliver du en bedre mor – bliver du en bedre mor trives dine børn bedre – og trives de bedre vil deres egne børn en dag også følge i dette spor…….
Hvis du trives bedre, bliver du en bedre chef – en god chef skaber trivsel blandt medarbejderne – trives medarbejderne vil de blive bedre kollegaer – en god arbejdsplads skaber bedre resultater.
Ja, det gælder overalt – mennesker, organisationer, arbejdspladser og samfund.

Min læringsrejse

– Startede med en sundhedsfaglig sygeplejebaggrund, hvor mit hovedfokus set i bakspejlet har været det holistiske menneskesyn, empowerment og rehabilitering. I mange år har jeg fokuseret mere på sundhed end på sygdom, og nu specifikt mental sundhed. Jeg ser det hele menneske i sammenhæng med familie og samfund, og har gennem årene fundet stor inspiration i amerikanske teorier. Jeg har bl.a. besøgt en privat hospitalskæde i San Fransisco, hvor jeg blev opmærksom på en model som jeg skrev min master om. Jeg i flere sammenhænge været i arbejdsgrupper og ledet projekter under Sundhedsstyrelsen.

Jeg har mange års ledererfaring og har en Master i Kvalitet og Ledelse i Sundhedssektoren.

The Coaching Academy i London, Europa’s største coach uddannelsesinstitution, har jeg fået et solidt grundlag for at starte min professionelle coachingvirksomhed, da jeg lærte hvem jeg er som coach, og hvad min stærke sider er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            For mig som coach er det vigtigt at forstå dine personlige styrker og svagheder, jeg bestræber mig altid på at møde andre mennesker i øjenhøjde og med empati.

Mine værdier og overbevisninger.

Alle mennesker er unikke. Du er unik, og andres mening om dig handler mere om dem end om dig. Hvordan folk behandler dig er deres sag, hvordan du reagerer er dit ansvar. Du kan lære ikke at føle dig som offer.

Der er ikke direkte sammenhæng mellem tanker – følelser og handling, så du kan lære at agere istedet for at reagere.

Hvis du gør dit bedste, er det godt nok. En god ide er at følge sin intuition, og tale ud fra hjertet med en god intention. Det er her der skabes god kontakt mellem mennesker. Du kan lære at blive god til det.