Overpræsterer du ?

Nogle gange kan grunden til, at du ikke føler dig tilfreds med dit liv, skyldes en ubalance du har skabt ved at jage at blive den bedste eller perfekt.

Hvornår er du god nok?

Dårligt selvværd kan få os til at yde noget ekstra for at bevise, at vi er gode nok -men desværre får man ikke nødvendigvis bedre selvværd af at være den bedste. I værste fald lægger det bare unødigt pres på dig selv, og skaber en ubalance i dit liv.
Hvis du prøver at kompensere for din følelse af usikkerhed og tvivl gennem fantastiske præstationer, er det måske ikke den bedste vej at gå. Vores trang til at præstere kan hænge sammen med gamle fordomme og overbevisninger, som måske ved nærmere eftertanke ikke er dine egentlige valg. Måske er det bare gammel fortid du stadig forfølger, fordi du har glemt at være opmærksom på hvor du er i dit liv.

Hvad nyder du i livet?

Et godt liv er et liv, der hænger værdimæssigt sammen på den lange bane – et liv hvor vores værdier afspejles i vores livsstil. Hvis du opdager, at du ikke tillader dig selv at nyde dit liv som det er her og nu, men stræber efter en belønning og en glæde der ligger ude i fremtiden, så er det et af tegnene på, at du er drevet mere af præstationstrang end nødvendigvis godt er.
Presses du til det punkt, hvor du bliver udkørt og overtræt, og til det punkt hvor du måske ender med at nedprioriterer vigtige personer i dit liv, ja så frarøver du måske dig selv den ægte og meningsfyldte glæde.
Hvis du i stedet stopper op, og mærker efter inde i dig selv, hvad der i sandhed driver dig, kan du bedre tillade dig selv at prioritere efter dine sande værdier, og det kan være et vendepunkt. Fra at jagte en illusion om en glædesfølelse, og en tilfredshed der ligger ude i fremtiden, kan du ændre det til at være mere nærværende og nyde livet, med den glæder der er her og nu.

Kan du mærke dine værdier?

Det kan nogle gange være svært at mærke, hvad der er vores sande værdier her i livet. Måske især hvis du har vænnet dig til at tænke og handle mest efter dine tanker og ikke så meget efter dine følelser. Her kan et tip være at tage et nærmere kik på de mennesker omkring dig som du beundrer og holder af. Hvad er det ved dem du holder af?  Hvor kan du se nogle af de samme egenskaber ved dig selv? Det kan være dejligt at mærke, at nogle af de positive egenskaber også er i dig selv. Det er nemlig sådan, at for at beundre og anerkende noget, må du selv have oplevet det mindst en gang tidligere i dit liv. (Narrativ terapis hovedsætning ”Det fraværende, men implicitte”)

Hvad er dit endelige mål?

Først når du er i stand til at bruge den energi du ligger i at stræbe efter fantasi mål og anerkendelse, til i stedet at føle en ren tilfredsstillelse, vil der opstå balance i dit liv. Balancen mellem vores indre og ydre verden er vejen frem, mod ægte fredfyldt glæde i livet.

 Du kan teste dine værdier i LIVSHJULET  klik på overskriften her.

Mit Livshjul kan være med til at visualiserer værdierne i dit liv og kan give dig overblik over hvor der evt. skal ændres noget for at du kan blive mere tilfreds.