Jeg har lagt en af de mest anerkendte trivselsmålinger ind på min side, hvilket gør det let og gratis  for dig at måle på din trivsel. (WHO-5)

Testen er anonym det er kun dig selv der kan se resultatet!

Hjælp dig selv og sæt fokus på din trivsel

Personlig trivsel handler også om livs valg.

Personlig trivsel kan øges ved at du arbejder med dig selv og dine værdier.

Ud over trivselstesten kan du arbejde med et andet redskab  “Dit livshjul”

Hjælp til dig der vil forbedre din trivsel.

Du kan selv gøre meget for at trives bedre.

Ofte handler det at trives om dig selv, og om hvordan du i din dagligdag “taler til og om dig selv”. Ja, måske er du ikke opmærksom på det, men rent faktisk tænker vi alle en masse tanker om os selv mange gange hver dag.

Overskud

Gå på mod

Handlekraft

Glæde ved livet

WHO-5 er  et spørgeskema der  måler din trivsel. Det består af 5 spørgsmål om, hvordan du har følt sig tilpas i de seneste to uger. Der måles på graden af dine positive oplevelser, og du kan anvende resultatet som et mål for din generelle trivsel og dit velbefindende. Selvfølgelig vil det altid være din egen oplevelse der tæller mest. Det mest interessante er, at hvis du måler din trivsel i dag, og så gentager målingen om minimum 14 dage, så har du mulighed for at se, om de mål eller det fokus du har haft på dig selv har ændret på din trivsel.

Testen tager kun få minutter og den er blandt  de mest benyttede redskaber til måling af selvoplevet trivsel på verdensplan. Der ligger grundig forskningsmæssig dokumentation til grund for testen. Du kan læse mere om den på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

trivsels test

CoachingUniverset v/Anette Kring - Stævnen 26 - 7100 Vejle - CVR nr. 29887462 Telefon: 40414982- e-mail:hallo@coachinguniverset.dk